top of page

ISRAEL CORE

מפריד צהוב
מפה עם אייקונים של אנשים

צוות ה-Israel Core של הקהילה פועל לייצר את ליבת סטנדרט ®FHIR הישראלי. 

 

סטנדרט ®FHIR מורכב מרכיבי בסיס הנקראים "משאבים" (resources). את המשאבים ניתן לאגד יחד במתווים שונים, להגדרת תהליכים קליניים ואדמיניסטרטיביים. ניתן לערוך התאמות במשאבים הסטנדרטיים על מנת שישקפו צורך ארגוני או את צרכי מערכת הבריאות המקומית.

"פרופיל" הוא משאב או אוסף משאבים שהותאמו לצורך מסוים.

בעת מימוש מקרה בוחן, נעשה שימוש במשאבים ובפרופילים המתאימים לאותו שימוש. 

 

פרופילים מסוימים נחשבים ל"פרופילי ליבה" – אוסף פרופילים מרכזיים שנעשה בהם שימוש תכוף ולמעשה משמשים בסיס להעברות מידע – למשל  "מטופל", "מטפל" ו"אבחנה".

צוות ה-Israel Core פועל לייצר את פרופילי הליבה הישראליים בצורה שתהיה מוסכמת ומותאמת לצרכים המקומיים. 

טיוטות צוות ה-Israel Core לפרופילים הלאומיים מפורסמות לעיון הקהילה בפלטפורמת simplifier. סוגיות מרכזיות יועלו לדיון במסגרת מפגשים לחברי הקהילה, וכן במסגרת הפורום הייעודי שבאתר. חברי הקהילה מוזמנים לקחת חלק בגיבוש פרופילי הליבה, להשתתף בדיוני קבוצת העבודה הפתוחים, ולשלוח הערות לתוצרים.

רוצים להצטרף לצוות ILCORE? 
 ILCORE Team member

Head of FHIR and standardization

קורות חיים ניתן לשלוח ל- FHIR-IL@8400thn.org.

Yellow separator

ISRAEL CORE

סטנדרט ®FHIR מורכב מרכיבי בסיס הנקראים "משאבים" (resources). את המשאבים ניתן לאגד יחד במתווים שונים, להגדרת תהליכים קליניים ואדמיניסטרטיביים. ניתן לערוך התאמות במשאבים הסטנדרטיים על מנת שישקפו צורך ארגוני או את צרכי מערכת הבריאות המקומית: "פרופיל" הוא משאב או אוסף משאבים שהותאמו לצורך מסוים.
בעת מימוש מקרה בוחן, נעשה שימוש במשאבים ובפרופילים המתאימים לאותו שימוש. 

פרופילים מסוימים נחשבים ל"פרופילי ליבה" – אוסף פרופילים מרכזיים שנעשה בהם שימוש תכוף ולמעשה משמשים בסיס להעברות מידע – למשל  "מטופל", "מטפל" ו"אבחנה". צוות ה- Israel Core של הקהילה פועל לייצר את פרופילי הליבה הישראליים בצורה שתהיה מוסכמת ומותאמת לצרכים המקומיים. טיוטות צוות ה-Israel Core לפרופילים הלאומיים מפורסמות לעיון הקהילה בפלטפורמת simplifier. סוגיות מרכזיות יועלו לדיון במסגרת מפגשים לחברי הקהילה, וכן במסגרת הפורום הייעודי שבאתר. חברי הקהילה מוזמנים לקחת חלק בגיבוש פרופילי הליבה, להשתתף בדיוני קבוצת העבודה הפתוחים, ולשלוח הערות לתוצרים.
 

Map with icons of people
אייקון אליפסות
אייקון מחברת

הרחבות ב - REVIEW

Yellow separator

פרופילים ב - REVIEW

הרחבות שה IL CORE סיים את עבודתו עליהן.

הרחבות אלה מוגדרות בשלב Review - ממתינות להערות של חברי הקהילה ולדיון ואישור על ידי הצוות המוביל שהם מוכנים להצבעת הקהילה.

בלחיצה על הקישור, יפתח לכם דף מידע על ההרחבות.

בכל שדה יש אפשרות להוסיף תגובות.

נשמח לשאלות ותגובות.

פרופילים שה IL CORE סיים את עבודתו עליהם.

פרופילים אלה מוגדרים בשלב Review - ממתינים להערות של חברי הקהילה ולדיון ואישור על ידי הצוות המוביל שהם מוכנים להצבעת הקהילה.

בלחיצה על הקישור, יפתח לכם דף מידע על הפרופילים.

בכל שדה יש אפשרות להוסיף תגובות.

נשמח לשאלות ותגובות.

אייקון בועות שיחה

פרופילים מתוכננים

להלן רשימת הפרופילים המתוכננים לעבודה בצוות ה IL CORE. ניתן לפנות אלינו (באמצעות הכפתור שבסוף הרשימה) כדי להציע פרופילים נוספים הנחוצים לעבודתכם או לבקש לתעדף את העבודה על אחד הפרופילים. 

ברשימה מטה - לחיצה על שם הפרופיל באנגלית מפנה לסימפליפייר ולחיצה על שם הפרופיל בעברית מפנה לדיון על הפרופיל בפורום.

אייקון לוח שנה
Yellow separator

פרופילים בעבודה (טיוטות)

צוות ה-Israel Core עובד על קבוצות פרופילים במקבצים. הצוות מגבש טיוטה עבור כל פרופיל, תוך תיעוד קבלת ההחלטות ביחס לסוגיות שעולות בתהליך. 

 

ברשימה מטה - לחיצה על שם הפרופיל באנגלית מפנה לסימפליפייר ולחיצה על שם הפרופיל בעברית מפנה לדיון על הפרופיל בפורום.

אייקון אליפסות

מידע וקישורים חשובים

Yellow separator
אייקון מחברת

סיכומי פגישות

צוות הליבה המקצועי, יחד עם נציגות ונציגים מתוך ארגונים בקהילה: מומחי ומומחיות מערכות מידע מארגוני בריאות מרכזיים (נציגי קופות ובתי חולים), מובילי FHIR ונציגים ונציגות ומומחים עסקיים ממערכת הבריאות,

מתכנסים אחת לשבוע בכדי לתקף את ההמלצות לפרופילים וטרמינולוגיה.

בעת הצורך ועל פי סדר היום מגיעים מומחים ומומחיות קליניות מהארגונים על מנת לקיים דיונים מקצועיים בסוגיות שעולות.

להצטרפות לפגישה מסויימת או לפגישות העבודה הקבועות, אנא כתבו לנו על ידי לחיצה על הכפתור שבסוף הרשימה.

bottom of page