top of page

פוסטים בפורום

רון חרמון
26 ביולי 2023
In ממשק דיגיטלי לקבלת התחייבות
בכוונתנו ליצור קידוד אחיד לשגיאות ולכשלים בעיבוד. אנא התייחסו לרשימה הבאה. ניתן להוסיף גם הצעות נוספות: חסרים פרטי התור חסר מועד התור המטופל לא מזוהה בקופה חסרים פרטי המטופל חסר קישור למטופל חסרים פרטי הקופה אליה משוייך המטופל חסר קוד השירות קוד השירות לא מזוהה בקופה חסר מסמך הסיכום בבקשה לעדכון/ביטול – חסר קישור לבקשה המקורית מועד התור החוזר רחוק מדי נפילת תקשורת
0
0
5
רון חרמון
26 ביולי 2023
In ממשק דיגיטלי לקבלת התחייבות
בכוונתנו ליצור קידוד אחיד לסיבות סירוב. אנא התייחסו לרשימה הבאה. ניתן להוסיף גם סיבות נוספות: המטופל לא זכאי להתחייבות הטיפול יבוצע בקהילה המטופל מאושפז השירות המבוקש אינו אמבולטורי ללקוח אין הרשאת חיוב (ואינו מסומן כפטור מגביה רבעונית) הבקשה כוללת שירות עם השתתפות עצמית הבקשה כוללת שירות עם השתתפות עצמית וללקוח אין הרשאת חיוב אחד השירותים אינו בסל שירות לצורך מתן תרופה בבי"ח הבקשה כוללת שירות של טרום ניתוח קוד השירות מוגבל גיל השירות כולל מספר טיפולים השירות הינו מסוג תרופה אחר
0
0
1
רון חרמון
26 ביולי 2023
0
0
9

רון חרמון

אדמין

צוות קהילת FHIRIL

More actions
bottom of page