top of page
פורום קהילת FHIR IL

פורום קהילת FHIR IL

בועות חשיבה

דגשים לשאילת שאלות בפורום:

לפני שאתם שואלים שאלה, בדקו בבקשה אם השאלה לא נשאלה בפוסטים קודמים.

אנא פרסמו את השאלה בערוץ הפורום הרלוונטי (משאבים ופרופילים, טרמינולוגיה או פרויקטים של FHIR) וודאו כי הפרטים הבאים מופיעים בשאלה: 

1) מהם הרכיבים של פרופילי FHIR שעליהם אתם שואלים; 2) תארו בפירוט את המקרה העסקי השלם שאתם מעוניינים להשיג; 3) צרפו מידע רלוונטי תומך 

(למשל jsons, מסמכים וכו'); 4) אם רלוונטי, פרטו את הפרטים הטכניים של מקרה השימוש (למשל, ספק שרת FHIR)

לדוגמא: "במקרה העסקי שלנו למטופל יש גם מין בלידה, שהוא שונה ממגדר. האם מין בלידה צריך להיות חלק מפרופיל המטופל?"

bottom of page