top of page

קבוצות עבודה

כחלק מפעילות הקהילה, יפעלו קבוצות עבודה לפיתוח והטמעת FHIR בישראל.
הטמעת FHIR נעשית באופן הדרגתי, דרך עבודה על מקרי בוחן (use cases). בתוך כך, מתבצעים אפיון ופיתוח של פרופיליFHIR  הנחוצים לטובת מימוש מקרה הבוחן, ומוקמים ממשקי FHIR  פעילים המיישמים את הסטנדרט. 
כל קבוצת העבודה תגדיר את מקרה הבוחן המיועד ואת משאבי הFHIR-  הנדרשים במסגרתו. הקבוצה תפעל ליצירת פרופילים של משאבי ה-FHIR בהתאם לצרכים העולים ממקרה הבוחן, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות בהם עבור מערכת הבריאות הישראלית למול הסטנדרט הבינלאומי.
קבוצות העבודה יכללו גורמי מקצוע קליניים ואנשי דאטה מארגוני בריאות, ספקי תיקים קליניים, תעשייה ואקדמיה, שפועלים יחד לאפיון ומימוש מקרה הבוחן.
קבוצות עבודה ראשונות החלו לפעול בימים אלה. חברי הקהילה מוזמנים לעקוב אחר פעילות קבוצות העבודה. התוצרים יפורסמו באתר הקהילה, וניתן יהיה להצטרף לדיונים פתוחים שייערכו במסגרתן. קבוצות העבודה הקיימות.
בנוסף, כל חבר קהילה מוזמן לפנות ולהקים קבוצת עבודה חדשה לקידום מקרי בוחן חדשים. צור קשר להקמת קבוצת עבודה.

A group of people sitting around a table

פרויקטים

ארבעה אנשים יושבים מסביב לשולחן עבודה

כחלק מפעילות הקהילה, יפעלו קבוצות עבודה לפיתוח והטמעת ®FHIR בישראל.
הטמעת FHIR נעשית באופן הדרגתי, דרך עבודה על מקרי בוחן (use cases). בתוך כך, מתבצעים אפיון ופיתוח של פרופילי
®FHIR הנחוצים לטובת מימוש מקרה הבוחן, ומוקמים ממשקי FHIR  פעילים המיישמים את הסטנדרט. 

 

כל קבוצת עבודה מגדירה את מקרה הבוחן המיועד ואת משאבי ה- ®FHIR הנדרשים במסגרתו. הקבוצה פועלת ליצירת פרופילים של משאבי ה- FHIR בהתאם לצרכים העולים ממקרה הבוחן, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות בהם עבור מערכת הבריאות הישראלית למול הסטנדרט הבינלאומי.
 

קבוצות העבודה כוללות גורמי מקצוע קליניים ואנשי דאטה מארגוני בריאות, ספקי תיקים קליניים, תעשייה ואקדמיה, שפועלים יחד לאפיון ומימוש מקרה הבוחן.


פרויקטים במסגרת קולות קוראים של הקהילה

קהילה

המרכז הירושלמי - FHIR למחקר

המרכז הירושלמי לרפואה חישובית מותאמת אישית באוניברסיטה העברית, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, המרכז הרפואי שערי צדק, קופת חולים מאוחדת, אאוטברן בע"מ

מפריד צהוב

מחקר דאטה מבוזר המשותף ל-3 ארגונים, בנושא הריון ולידה בסיכון. במסגרת המחקר תיערך סטנדרטיזציה של הנתונים בשלושת הארגונים ל-FHIR, ויתאפשר ייצור של רצף של מידע קליני מגוון) מעקב הריון, אבחנות, אשפוז לידה (ומובנה, על פני טווח הזמן) מתחילת ההריון ועד לאחר הלידה (ועל פני מספר ארגונים.

תקשורת מטפל מטופל - דיווחי מטופל

IMNA Solutions, הקריה הרפואית רמב"ם

מפריד צהוב

אפליקציה המאפשרת תקשורת רציפה של מטופלים במרפאת סכרת והשמנה עם צוות המרפאה בבית החולים. למטופל יתאפשר להזין דיווחים עצמיים ומידע מסנסורים, כאשר מידע זה יונגש לצוות המרפאה (רופא/אחות כתלות בסוג המידע), באמצעות דשבורדים ייעודים שיאפשרו לייצר התראות לצוות. איסוף המידע יעשה בסטנדרט FHIR, כאשר הפרויקט כולל אינטגרציה מלאה לתיק הקליני של רמב"ם.

מרשמים דיגיטליים

מכבי שירותי בריאות, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי, בית החולים אסותא אשדוד, אלעד מערכות, אאוטברן בע״מ

מפריד צהוב

ניפוק מרשם דיגיטלי בבית החולים, שייקלט ויתועד באופן מלא בתיק הרפואי של המטופל בקהילה. במסגרת הפרויקט תושג דיגיטציה של מרשם הנייר ("מרשם לבן"), באופן שיאפשר בשלב ראשון למטופלים לגשת לבית המרקחת ולרכוש את תרופות שהונפקו בבית החולים, בדומה לאופן שבו ניתן לרכוש כיום מרשם שהונפק על ידי הקופה. בשלב השני, ההטמעה המלאה בתיק הקליני תייצר רצף טיפולי מלא, תגביר את הבטיחות ואת ההיענות לטיפול תרופתי, וכן תיתן מענה לבעיות בירוקרטיות נוספות הקיימות כיום בתהליכי אישור התרופות.

קופת חולים מאוחדת, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

מפריד צהוב

בניית ממשק FHIR לאישור אוטומטי של טפסי התחייבות בין בית החולים לקופה המבטחת. הממשק מאפשר למטופלים שמגיעים לבית החולים להעביר את הכרטיס המגנטי שלהם ב"קיוסק", אשר באמצעותו מתבצעת שאילתא מול קופת החולים לבדוק שאכן יש התחייבויות תקפה. בזכות הממשק המטופל יכול ללכת ישר לרופא, מבלי שהוא נדרש לעמוד בתור בקבלה. הממשק מאפשר ייעול של המערכת, חסכון בכח אדם ושיפור משמעותי של חווית המטופל.

דיגיטציה של מחקרים קליניים

סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי, יונלינק בע״מ

מפריד צהוב

שליפה אוטומטית ב-FHIR של מידע מה-DB של בית החולים לתיק יזם המבצע מחקר קליני בבית החולים. המידע יועבר ליונה לינק ויעבור המרה נוספת לסטנדרט המשמש להגשה ל- FDA(CDISC). במסגרת הפרויקט מתוכננת המרה של בדיקות מעבדה ותרופות באשפוז, כאשר ה-POC מתוכנן על מחקר המתרחש כעת בסורוקה.

אשפוזי בית

מפריד צהוב

אסותא מרכזים רפואיים, Datos Health, אאוטברן בע״מ

הקמת שירות לאשפוז בית המבוסס על העברת מידע ב-FHIR בין הקמיליון לפלטפורמה של datos. השירות כולל ביקורי בית, ניטור ביתי של מדדים, ביצוע בדיקות בבית המטופל ועוד, כאשר כלל המידע הרפואי הנאסף בבית המטופל  מתועד על גבי הפלטפורמה של datos. המידע מקמיליון אל datos יועבר בממשק FHIR, ואילו המידע שייאסף מ-datos יועבר בממשק FHIR לתשתית האינטגרציה של intersystems, ומשם יוטמע כקובץ PDF בקמיליון.

ממשק בדיקות דם אונקולוגיות

מפריד צהוב

המרכז הרפואי שיבא - תל השומר, קופ״ח מאוחדת, אאוטברן בע״מ

הקמת ממשק ייעודי בין קופות החולים ובתי החולים לצורך הזמנת וקבלת תוצאות בדיקות דם דחופות לחולים אונקולוגים טרם קבלת הטיפול הסיסטמי. 

מטופלים אונקולוגים המקבלים טיפול באשפוז יום זקוקים לבדיקות מעבדה עדכניות (24 -36 שעות) כתנאי לקבלת הטיפול הסיסטמי. חלק מהמטופלים מגיעים לקבל את הטיפול בביה״ח כשתוצאות הבדיקות אינן מאפשרות זאת או שמגיעים ללא התוצאות ונדרשים לעבור בדיקות חוזרות. 

הפתרון הוא ממשק בין קופות החולים לבתי החולים, בו יהיה ניתן לבצע את ההזמנה לבדיקות מעבדה ולקבל את התוצאות ישירות לבית החולים יום לפני הטיפול ולהחליט בהתאם לממצאים האם ליצור קשר עם המטופל לצורך הזזת התור.

משרד הבריאות

פרויקטים במשרד הבריאות

כלי תומך החלטה שב״ן

מפריד צהוב

משרד האוצר, רשות שוק ההון, משרד הבריאות, ממשל זמין, קופות החולים, אאוטברן בע״מ

הצגת מידע על כיסויים בתחום הבריאות לתושבים, לרבות תוכניות השב"ן באמצעות אתר ספציפי לביטוחי הבריאות והסיעוד – "כלי תומך החלטה", על מנת לאפשר למבוטחים לקבל החלטה מושכלת על הביטוחים הקיימים.

ממשק דיגיטלי לבקשת התחייבות בין קופות ובתי חולים

אגף בריאות דיגיטלית, חטיבת בתי החולים הממשלתיים, חטיבת בתי החולים של כללית, בית החולים אסותא אשדוד, בית החולים המשפחה הקדושה, המרכז הרפואי שערי צדק, קופת חולים מאוחדת, קופת חולים כללית, קופת חולים כללית, אאוטברן בע״מ

מפריד צהוב

הקמת ממשק דיגיטלי סטנדרטי מבוסס FHIR לניהול תהליך הבקשה להתחייבות וקבלת ההתחייבות (טופס 17) בין בתי החולים לקופות החולים בתחומי שירות מוסכמים, במטרה להקל על הנטל הבירוקרטי המוטל כיום על מטופלים ולשפר את הרצף הטיפולי.

איסוף נתוני הגבלות מבתי חולים לבריאות הנפש

משרד הבריאות

מפריד צהוב

הגבלות מכניות ובידוד הינם אמצעים פסיכיאטריים מקובלים שהמערכת שואפת לצמצם ככל האפשר.

מטרת הפרוייקט הינה להקים ממשק אוטומטי מבתי החולים לבריאות הנפש אל משרד הבריאות להעברת נתוני ההגבלות, בתדירות יומית, לצורך מעקב אחר תיעוד ההגבלות המתבצעות בבתי החולים לבריאות הנפש ובהתאם לחוזר מנכל משנת 2018.

מחלות מחייבות דיווח

משרד הבריאות

מפריד צהוב

משרד הבריאות פועל להקמת מערכת חדשה לניהול חקירות אפידמיולוגיות עבור מחלות מחייבות דיווח.

מחלות מחייבות דיווח מוגדרות בתקנות בריאות העם כמחלות שהגורם הרפואי המאבחן אותן , מחויב להודיע עליהן ללשכת הבריאות מכח עדכון התוספת השניה של פקודת הבריאות העם (רשימת מחלות מחייבות דיווח)

bottom of page