top of page
מפגש קהילה - פרויקט שחרור חכם - שירותי בריאות כללית
מפגש קהילה - פרויקט שחרור חכם - שירותי בריאות כללית

יום ב׳, 17 ביולי

|

zoom

מפגש קהילה - פרויקט שחרור חכם - שירותי בריאות כללית

מפגש עומק על פרויקט שחרור דיגיטלי של שירותי בריאות כללית

ההרשמה סגורה
אירועים אחרים

זמן ומיקום

17 ביולי 2023, 9:00 – 10:00

zoom

פרטי האירוע

פרויקט שחרור דיגיטלי של שירותי בריאות כללית, עוסק במסע המטופל מבית החולים לקהילה.

במסגרת הפרויקט, במקום טקסט שנכתב ע״י הרופא במכתב השחרור, נעשה שימוש בהמלצות מובנות.

ההמלצות המובנות משוקפות לרופא המטפל דרך הקליקס ומאפשר הפקת הפניות בצורה מהירה ופשוטה.

במקביל, באפליקציה ישוקף מידע חיוני למטופל לגבי השיחרור שלו מבית החולים.

לפרויקט תרומה משמעותית לשיפור הרצף הטיפולי, איכות הטיפול והפחתת העומס מהרופאים המטפלים.

הפיתוח מומש ב FHIR ובוצע שימוש בישויות המידע care plan, task ו- encounter.

בשלב הראשון הפרויקט ימומש בכללית, בשלב השני יפותח מול מוסדות בריאות מחוץ לכללית.

במפגש, מובילי הפרויקט יציגו את הפרויקט ואת היישום ב- FHIR ויעמיקו בסוגיות ובאתגרים מרכזיים בפרויקט.

שיתוף

bottom of page