top of page
מפה עם אייקונים של אנשים

RFP 2022

מפריד צהוב

קהילת FHIR IL מתכבדת להזמינכם להגיש בקשות להשתתפות במימון פרויקטי FHIR בארגוני הבריאות.

 

השימוש בסטנדרט FHIR מסייע, בין היתר, להפחית את נטל הבירוקרטיה ואת העומס על המטופלים הכרוניים, לשפר את השירות ואת מסע המטופל, ליצירת רצף טיפולי, להנגשת השירותים ולקידום אשפוזי בית, רפואה מרחוק, רפואה מונעת ועוד.

 

קול קורא זה מפורסם בשיתוף עם עמותות חולים מובילות בישראל, כמי שפוגשים במטופלים ובמכאוביהם מידי יום ויכולים לסייע לקהילה בתהליך הגיבוש של פתרונות חדשניים לצרכים קליניים ואדמיניסטרטיביים של המטופלים.ות, ובמטרה לשלבם ברצף העבודה של הקהילה.

Yellow separator

ISRAEL CORE

סטנדרט ®FHIR מורכב מרכיבי בסיס הנקראים "משאבים" (resources). את המשאבים ניתן לאגד יחד במתווים שונים, להגדרת תהליכים קליניים ואדמיניסטרטיביים. ניתן לערוך התאמות במשאבים הסטנדרטיים על מנת שישקפו צורך ארגוני או את צרכי מערכת הבריאות המקומית: "פרופיל" הוא משאב או אוסף משאבים שהותאמו לצורך מסוים.
בעת מימוש מקרה בוחן, נעשה שימוש במשאבים ובפרופילים המתאימים לאותו שימוש. 

פרופילים מסוימים נחשבים ל"פרופילי ליבה" – אוסף פרופילים מרכזיים שנעשה בהם שימוש תכוף ולמעשה משמשים בסיס להעברות מידע – למשל  "מטופל", "מטפל" ו"אבחנה". צוות ה- Israel Core של הקהילה פועל לייצר את פרופילי הליבה הישראליים בצורה שתהיה מוסכמת ומותאמת לצרכים המקומיים. טיוטות צוות ה-Israel Core לפרופילים הלאומיים מפורסמות לעיון הקהילה בפלטפורמת simplifier. סוגיות מרכזיות יועלו לדיון במסגרת מפגשים לחברי הקהילה, וכן במסגרת הפורום הייעודי שבאתר. חברי הקהילה מוזמנים לקחת חלק בגיבוש פרופילי הליבה, להשתתף בדיוני קבוצת העבודה הפתוחים, ולשלוח הערות לתוצרים.
 

Map with icons of people
אייקון אליפסות

דרישות להגשת הצעה

 • ההצעות יוגשו בשיתוף עם ארגון שנותן שירותי בריאות.

 • ניתן להגיש יותר מהצעה אחת.

 • תקופת הפרויקט לא תעלה על 9 חודשים מפרסום הזכייה.

 • ההגשה תעשה על פי המסמך המצורף. בעברית או באנגלית.

 • ההגשה תכלול תוכניות מפורטות:

  • תכנית עבודה – הכוללת  מטרות ויעדים, תכנית אפיון והטמעה, פירוט של אבני דרך בפרויקט כולל מדדים לעמידה באבן הדרך, חלוקת אחריות בפרויקט ולוחות זמנים.

  • תכנית ארכיטקטורה.

  • אקסל המפרט את התקציב הכולל של הפרויקט ושל המענק המבוקש.

אייקון מחברת
Yellow separator

תהליך ולוחות זמנים

בתקופה שעד להגשת ההצעות יתקיימו מפגשי חשיבה עם עמותות חולים, כדי לזהות ולאפיין צרכי מטופלים שלהם פתרונות באמצעות FHIR.

12.9.22 מפגש מבוא FHIR לעמותות - למידע ולהרשמה

21.9.22 מפגש אפיון צרכים ופתרונות FHIR - למידע ולהרשמה

עמותות, חברות וארגוני בריאות שמעוניינים לקחת חלק בתהליך אפיון הצרכים מוזמנים לפנות לעדי רול.

 

הגשה:

מועד הגשת ההצעות – 21.10.22

הכרזה על ההצעות הזוכות – במהלך נובמבר 2022

 

ההצעות הזוכות יזכו בסכום של עד 200,000 ₪, בכפוף לתנאי הקול הקורא המפורטים להלן.

כל ההצעות יוגשו במייל ל - FHIR-IL@8400thn.org יש לציין בכותרת - 2022 FHIR RFP.

* 8400 לא מתחייבת לקבל או לממן כל הצעה ויכולה לקדם הצעות במסגרת יוזמות עצמאיות שלה מחוץ לקול קורא זה.

אייקון אליפסות

הערכת הצעות ומימון

Yellow separator

הערכת ההצעות ובחירת ההצעה/ות הזוכה/ות תעשה לפי הקריטריונים הבאים:

 • הערך שנוצר למטופלים ממימוש הפרויקט.

 • השפעה של הפרויקט על הטמעתו של סטנדרט FHIR בישראל.

 • היתכנות וישימות של הפרויקט במגבלות הזמן שנקבעו (לא יותר מ- 9 חודשים מפרסום הזכייה).

מימון

 • ניתן לבקש מימון בסך 100,000-200,000 ש״ח.

 • ועדת ההיגוי של קהילת FHIR IL יכולה להחליט להרחיב את המענק עבור פרויקטים ייחודיים.

 • המענק יחולק על פי אבני הדרך ובהתאם להחלטת ועדת ההיגוי.

אייקון מחברת

תחומי הפרויקטים

ניתן להגיש מגוון פתרונות כגון:

 • פתרונות להיבטים מנהלתיים ופיננסיים (כגון: זימון תורים ותשלומים)

 • פתרונות לשיתוף במידע קליני (אבחנה, תרופה, מתן טיפול) ודוחות

 • פתרונות המסייעים בהנגשה של שירותים לאוכלוסיות מטופלים שונות

 • פתרונות בהם נאסף מידע מהמטופלים באמצעות סנסורים/שאלונים לצורך שילובים ברצף הטיפולי

 • פתרונות לקידום רצף הטיפול ושיתוף המידע בין ארגוני הבריאות

 • פתרונות בתחום אשפוזי בית ורפואה מרחוק

 • פתרונות לרפואה מונעת ולשמירה על אורח חיים בריא

אייקון אליפסות

מסמכים

אייקון לוח שנה
Yellow separator

דרישות מפרויקטים זוכים

 • מובילי הפרויקט יקיימו פגישות סטטוס לקראת כל אבן דרך ובהתאם לצורך עם נציגי קהילת FHIR.

 • צוות הפרויקט יפרסם בתיאום עם קהילת FHIR בפלטפורמה פתוחה ובאתר הקהילה את התוצרים הבאים –

  • תכנית עבודה ותכנית ארכיטקטורה.

  • מסמך אפיון הכולל את הנתונים הבאים -FHIR resources, terminology, vocabularies, customizations and extensions used during the course of the pilot in a structured, standardized format

  • דוח סיכום המתעד עמידה במטרות וביעדי הפרויקט, החלטות שהתקבלו במהלך העבודה, תכנון מול ביצוע, מסקנות ולקחים לשימוש בסטנדרט FHIR. הדוח יוגש בצורה מפורטת שתאפשר שימוש במידע בפרויקטים עתידיים.

  • הצגה של תוצר סופי.

 • צוות הפרויקט ייקח חלק בקהילת FHIR-IL, בדיונים רלוונטיים בקבוצות העבודה של הקהילה.

bottom of page