top of page
מפה עם אייקונים של אנשים

קבוצות ארכיטקטורה

מפריד צהוב

קבוצת ארכיטקטורה של קהילת FHIR IL מתמקדת ביצירת פתרונות לסוגיות תכנון וארכיטקטורה לצורך הקמת תשתיות FHIR בארגונים, שיתוף ויצירת כללים מנחים.

בקבוצה נציגים מארגונים בקהילה. 

הקבוצה נפגשת אחת לשבועיים לדיון בסוגיות הקשורות לארכיטקטורה ומארחת מומחים בנושאים רלוונטיים. 

מוביל הקבוצה - רונן אברמוב

Yellow separator

ISRAEL CORE

סטנדרט ®FHIR מורכב מרכיבי בסיס הנקראים "משאבים" (resources). את המשאבים ניתן לאגד יחד במתווים שונים, להגדרת תהליכים קליניים ואדמיניסטרטיביים. ניתן לערוך התאמות במשאבים הסטנדרטיים על מנת שישקפו צורך ארגוני או את צרכי מערכת הבריאות המקומית: "פרופיל" הוא משאב או אוסף משאבים שהותאמו לצורך מסוים.
בעת מימוש מקרה בוחן, נעשה שימוש במשאבים ובפרופילים המתאימים לאותו שימוש. 

לשלוח הערות לתוצרים.
 

Map with icons of people
bottom of page