top of page
מפגש עומק על פרויקט רגישויות במכבי שירותי בריאות - FHIR IL
מפגש עומק על פרויקט רגישויות במכבי שירותי בריאות - FHIR IL

יום ב׳, 20 במרץ

|

זום

מפגש עומק על פרויקט רגישויות במכבי שירותי בריאות - FHIR IL

במסגרת פרויקט FHIR במכבי שירותי בריאות, מבוצע תהליך טיוב מקיף לכל נושא ניהול הרגישויות והאלרגיות. במפגש, יוצגו מידול FHIR והפתרון המשופר לניהול הרגישויות במסגרת ממשק העבודה ברשומה הרפואית

ההרשמה סגורה
אירועים אחרים

זמן ומיקום

20 במרץ 2023, 9:00 – 10:30

זום

פרטי האירוע

מידע קליני הנוגע לאלרגיות אצל המטופל הינו בעל משמעות רבה לניהול סיכונים עבור המטופל, אם בתוך קופת החולים או בקבלת שירות מארגונים רפואיים אחרים, על מנת למנוע מצב מסכן חיים.

במסגרת פרויקט FHIR במכבי שירותי בריאות, מבוצע כיום תהליך טיוב מקיף לכל נושא ניהול הרגישויות והאלרגיות, אם לתרופות או לחומרים אחרים, כולל הסבת טקסט חופשי למידע מקודד. 

במסגרת התהליך, כלל המידע יישמר במבנה FHIR בהתאם לטיוטת הפרופיל הלאומי, ויקודד בטרמינולוגיות מוסכמות למען איכות המידע ותאימות מרבית לשיתוף ונגישות למטופלים.

במסגרת המפגש נציג את מידול ה- FHIR ואת הפתרון המשופר לניהול הרגישויות במסגרת ממשק העבודה ברשומה הרפואית.

שיתוף

bottom of page