top of page

אודות

Yellow separator
אנשים מחזיקים ידיים
כוכב צבעוני

תקן FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) הוא מודל נתונים בינלאומי המפותח על ידי חברי קהילתFHIR  ואשר נתמך על ידי ארגון התקנים HL7. המודל מתייחס למידע הבריאותי והאדמיניסטרטיבי העוסק במטופל, בטיפול ובארגון הבריאות, מתוך ראיה רחבה של מסע המטופל.
FHIR הוא יותר ממודל נתונים, הוא חלק משינוי תפיסתי במתן שירותי בריאות. מדובר במהפכה המקדמת תפיסת טיפול שבה המטופל במרכז, והטיפול הוא פרואקטיבי, מותאם אישית ומבוסס דאטה. 


FHIR נבנה על מנת לאפשר שיתוף נתונים בצורה שקופה, חלקה ובטוחה ככל האפשר, בתוך מערכות המידע השונות בארגון הבריאות, בין ארגוני הבריאות והמטופלים, ובין הארגונים לתעשייה ולאקדמיה, בארץ ובעולם. 


שימוש במודל נתונים מוסכם כמו FHIR מפחית את התלות בספקי שירות שונים, מאפשר שיתופי פעולה פשוטים ומהירים, ומציג אפשרויות הנגשה חדשות של מידע למטופל  - חידושים שישפרו את איכות השירות והטיפול במערכת הבריאות.
FHIR נתמך כבר כיום בצורה רחבה על-ידי ארגוני בריאות מהחשובים בעולם, הרגולציה האמריקאית, וכן על-ידי חברות הטכנולוגיה הגדולות.

Yellow separator

אודות

תקן FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) הוא מודל נתונים בינלאומי המפותח על ידי חברי קהילתFHIR  ואשר נתמך על ידי ארגון התקנים HL7. המודל מתייחס למידע הבריאותי והאדמיניסטרטיבי העוסק במטופל, בטיפול ובארגון הבריאות, מתוך ראיה רחבה של מסע המטופל.
FHIR הוא יותר ממודל נתונים, הוא חלק משינוי תפיסתי במתן שירותי בריאות. מדובר במהפכה המקדמת תפיסת טיפול שבה המטופל במרכז, והטיפול הוא פרואקטיבי, מותאם אישית ומבוסס דאטה. 


FHIR נבנה על מנת לאפשר שיתוף נתונים בצורה שקופה, חלקה ובטוחה ככל האפשר, בתוך מערכות המידע השונות בארגון הבריאות, בין ארגוני הבריאות והמטופלים, ובין הארגונים לתעשייה ולאקדמיה, בארץ ובעולם. 


שימוש במודל נתונים מוסכם כמו FHIR מפחית את התלות בספקי שירות שונים, מאפשר שיתופי פעולה פשוטים ומהירים, ומציג אפשרויות הנגשה חדשות של מידע למטופל  - חידושים שישפרו את איכות השירות והטיפול במערכת הבריאות.
FHIR נתמך כבר כיום בצורה רחבה על-ידי ארגוני בריאות מהחשובים בעולם, הרגולציה האמריקאית, וכן על-ידי חברות הטכנולוגיה הגדולות.

People join hands
Color star icon

קהילת FHIR IL

Yellow separator

הטמעת סטנדרטFHIR  בישראל נסמכת על סטנדרט FHIR העולמי, תוך יצירת ההתאמות הנדרשות למערכת הבריאות המקומית.
בשונה ממודלים "סגורים" לניהול נתונים, הרעיון המניע מאחורי FHIR הוא פיתוח רוחבי שנבנה מתוך קהילת המשתמשים עצמה (Bottom Up): ארגוני הבריאות, חברות טכנולוגיה, סטארט-אפים, אקדמיה, ממשלה ועוד. חברי הקהילה, המגיעים מדיסציפלינות טכנולוגיות ורפואיות, פועלים יחד כדי לייצר מבני נתונים בהתאם לצרכים קונקרטיים.
קהילות משתמשי FHIR פעילות במדינות רבות בעולם (בריטניה, אוסטרליה, גרמניה, הולנד, ארה"ב ועוד) וכעת לראשונה גם בישראל. 

קהילת FHIR IL נוסדה על ידי ארגון 8400, משרד הבריאות, רשות החדשנות, ישראל דיגיטלית ג'וינט אלכא ויד הנדיב.

Yellow separator

FHIR הוא יותר ממודל נתונים, הוא חלק משינוי תפיסתי במתן שירותי בריאות. מדובר במהפכה המקדמת תפיסת טיפול שבה המטופל במרכז, והטיפול הוא פרואקטיבי, מותאם אישית ומבוסס דאטה.

FHIR הוא יותר ממודל נתונים, הוא חלק משינוי תפיסתי במתן שירותי בריאות. מדובר במהפכה המקדמת תפיסת טיפול שבה המטופל במרכז, והטיפול הוא פרואקטיבי, מותאם אישית ומבוסס דאטה.

Yellow separator
Yellow separator

קהילת FHIR IL

הטמעת סטנדרטFHIR  בישראל נסמכת על סטנדרט FHIR העולמי, תוך יצירת ההתאמות הנדרשות למערכת הבריאות המקומית.
בשונה ממודלים "סגורים" לניהול נתונים, הרעיון המניע מאחורי FHIR הוא פיתוח רוחבי שנבנה מתוך קהילת המשתמשים עצמה (Bottom Up): ארגוני הבריאות, חברות טכנולוגיה, סטארט-אפים, אקדמיה, ממשלה ועוד. חברי הקהילה, המגיעים מדיסציפלינות טכנולוגיות ורפואיות, פועלים יחד כדי לייצר מבני נתונים בהתאם לצרכים קונקרטיים.
קהילות משתמשי FHIR פעילות במדינות רבות בעולם (בריטניה, אוסטרליה, גרמניה, הולנד, ארה"ב ועוד) וכעת לראשונה גם בישראל. 

קהילת FHIR IL נוסדה על ידי ארגון 8400, משרד הבריאות, רשות החדשנות, ישראל דיגיטלית ג'וינט אלכא ויד הנדיב.

כוכב כתום

איפה אתם נכנסים

הצטרפו לקהילה, לדיוני קבוצות העבודה שיעסקו באפיון הסטנדרט, הציעו להקים קבוצות עבודה חדשות, ושתפו בתובנות ובאתגרים למימוש FHIR בישראל. 
ממליצים לעקוב כאן באתר ובעמוד הלינקדין שלנו. דיונים מקצועיים של הקהילה מתקיימים בפורום באתר. 
בואו להיות שותפים למסע ותסייעו לקהילה הזו לצמוח ולייצר פתרונות טובים יותר לכלל מערכת הבריאות!

bottom of page