top of page
מפה עם אייקונים של אנשים

קבוצות אבטחת מידע

מפריד צהוב

קבוצת אבטחת מידע של קהילת FHIR IL מתמקדת במתן מענה לסוגיות אבטחת מידע ופרטיות הנגזרות מתרחישי השימוש המתוכננים בארגוני הבריאות  ומהארכיטקטורה הנדרשת למימוש FHIR בארגונים.

בקבוצה נציגים מארגונים בקהילה. 

מוביל הקבוצה - רפאל פרנקו, סגן ראש מערך הסייבר לשעבר

Yellow separator

ISRAEL CORE

סטנדרט ®FHIR מורכב מרכיבי בסיס הנקראים "משאבים" (resources). את המשאבים ניתן לאגד יחד במתווים שונים, להגדרת תהליכים קליניים ואדמיניסטרטיביים. ניתן לערוך התאמות במשאבים הסטנדרטיים על מנת שישקפו צורך ארגוני או את צרכי מערכת הבריאות המקומית: "פרופיל" הוא משאב או אוסף משאבים שהותאמו לצורך מסוים.
בעת מימוש מקרה בוחן, נעשה שימוש במשאבים ובפרופילים המתאימים לאותו שימוש. 

שים לחברי הקהילה, וכן במסגרת הפורום הייעודי שבאתר. חברי הקהילה מוזמנים לקחת חלק בגיבוש פרופילי הליבה, להשתתף בדיוני קבוצת העבודה הפתוחים, ולשלוח הערות לתוצרים.
 

Map with icons of people
אייקון אליפסות

מסמכים

Yellow separator

מסמכים חשובים:

מצגת למפגש 19.9.22

אייקון מחברת

הקלטות מפגשים

bottom of page