top of page
Yellow separator

ISRAEL CORE

סטנדרט ®FHIR מורכב מרכיבי בסיס הנקראים "משאבים" (resources). את המשאבים ניתן לאגד יחד במתווים שונים, להגדרת תהליכים קליניים ואדמיניסטרטיביים. ניתן לערוך התאמות במשאבים הסטנדרטיים על מנת שישקפו צורך ארגוני או את צרכי מערכת הבריאות המקומית: "פרופיל" הוא משאב או אוסף משאבים שהותאמו לצורך מסוים.
בעת מימוש מקרה בוחן, נעשה שימוש במשאבים ובפרופילים המתאימים לאותו שימוש. 

פרופילים מסוימים נחשבים ל"פרופילי ליבה" – אוסף פרופילים מרכזיים שנעשה בהם שימולדיון במסגרת מפגשים לחברי הקהילה, וכן במסגרת הפורום הייעודי שבאתר. חברי הקהילה מוזמנים לקחת חלק בגיבוש פרופילי הליבה, להשתתף בדיוני קבוצת העבודה הפתוחים, ולשלוח הערות לתוצרים.
 

Map with icons of people

הצוות המוביל של הקהילה

מפריד צהוב
מפה עם אייקונים של אנשים

הצוות המוביל כולל קלינאים ונציגים ממערכות מידע מארגוני הבריאות ולצדם נציגים של ספקי תוכנה מרכזיים וגורמים מהתעשייה.

הצוות מתכנס, אחת לרבעון, לאחר שצוות ה - IL CORE מסיים לעבוד על טיוטות הפרופילים, כדי לוודא שהפרופילים משרתים את הקהילה. 

אייקון לוח שנה

מפגשי הצוות המוביל

מנהלת הקהילה תעדכן את הצוות המוביל במועד התכנסות הצוות ובפרופילים אשר עומדים לדיון.

עד למועד ההתכנסות, חברי הצוות המוביל ילמדו את דפי הפרופילים והערות הקהילה ויוכלו להיוועץ בחברי הארגונים או במנהליהם, על פי הצורך.

מפגשי הצוות המוביל

הצוות ידון בפרופילים ובהערות הקהילה שבדף הפרופיל ונציגי צוות ה IL CORE יהיו זמינים למענה לשאלות הצוות המוביל בזמן המפגש.

הצוות המוביל יעביר לצוות IL CORE מסמך מסכם של הדיון ובו המסקנות וההמלצות (אם נדרשות) לתיקונים ושינויים.

ככל שיש צורך בדיון נוסף של הצוות המוביל הוא יקבע בתוך 10 ימים אשר במהלכם הצוות המוביל וצוות IL CORE יבררו עם גורמי מקצוע רלוונטיים בארגונים השונים את הסוגיות הדורשות ליבון.

אייקון לוח שנה
Yellow separator

הצוות המוביל

מטרות הצוות המוביל:

  • התייחסות ובקרה (Review) על טיוטת הסטנדרט הישראלי.

  • ייצוג הארגונים בשיח הקהילתי ובגיבוש הסטנדרט - שיקוף ושיקוף של הצרכים, האתגרים והתובנות.

  • דיון ומתן המלצות הנוגעות לתוצרי הסטנדרט.

 

עבודת הצוות

  • הצוות יפגש מידי רבעון (או בפרק זמן אחר אם נדרש) כדי לדון בטיוטות הפרופילים. לעיתים, נדרשת פגישת המשך שתתקיים פיזית או אונליין, בהתאם לצורך.

  • חברי הצוות המוביל ייקחו במפגשי קהילה ובפורום הקהילה.

  • הכשרות – חברי הצוות המוביל יעברו את ההכשרות הדרושות לדיון בטיוטות הפרופילים ולקידום של פעילות FHIR בארגונים.​

חברי הצוות המוביל

אבי פולק

אבי פולק

imdsoft

גיא שחף

גיא שחף

ראש טוב (קליקס)

ד״ר רונן ברקת

ד״ר רונן ברקת

רופא משפחה, מנהל מחלקה לאיכות קלינית בחטיבת הרפואה

קופת חולים מאוחדת

ליטל אינגל

ליטל אינגל

מנהלת מוצר

dbmotion

אביגיל שרון

אביגיל שרון

מאפיינת בכירה בחטיבת המוצר

אלעד מערכות (קמיליון)

ד״ר בן גרוס

ד״ר בן גרוס

משרד הבריאות

ד״ר שירה גרינפלד

ד״ר שירה גרינפלד

רופאת משפחה ופנימאית, מנהלת מחלקת מדיקל אינפורמטיקס

מכבי שירותי בריאות

רבקה רודינסקי

רבקה רודינסקי

מנהלת אגף מערכות מידע

המרכז הרפואי שערי צדק

אורן מוסלב

אורן מוסלב

מנהל פיתוח ויישום

מרכז רפואי בני ציון

ד״ר יעל אפלבאום

ד״ר יעל אפלבאום

אגף מידע

משרד הבריאות

יזהר לאופר

יזהר לאופר

סמנכ״ל חדשנות

קופת חולים לאומית

שלי שלם

שלי שלם

מנהלת מערכות מידע

המרכז הרפואי לגליל (נהריה)

גיא בקר

גיא בקר

מנהל מוצר ב - Microsoft Health & Life Sciences

Microsoft

ד״ר מיכל גורדון

ד״ר מיכל גורדון

מנהלת יחידת נתוני מחקר וחדר מחקר מרחבי

סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי

ליאת ביאלצקי

ליאת ביאלצקי

מנהלת תהליכים עסקיים (פרומתאוס)

מרכז רפואי רמב״ם

bottom of page