top of page
Map with icons of people

משאב Procedure משמש לתיעוד טיפולים או פרוצדורות (פעולות) שבוצעו במטופל או עבורו, כחלק מהטיפול הנוכחי או טיפולי העבר שלו. פרוצדורה יכולה להיות התערבותית, פולשנית, או פיזית, כמו ניתוח או ביופסיה; או פחות פולשנית, כמו שירותים לטווח ארוך, פיזיותרפיה, ייעוץ או טיפול בהיפנוזה. פרוצדורות עשויות להתבצע על ידי איש מקצוע בתחום הבריאות, נותן שירות, חבר או קרוב משפחה; או במקרים מסוימים על ידי המטופל עצמו.
פרופיל ILCoreProcedure מגדיר מספר כללים והגבלות על משאב הבסיס ובכך מסדיר סט מינימלי של חוקים במטרה להגביר את האחידות בשימוש במשאב זה במדינת ישראל, תוך התחשבות גם במגבלות שהוגדרו בפרופילי Core אחרים ובפרט ה-US Core.

IL-Core Procedure

ניתוח פערים
טבלה מסכמת
טרמינולוגיה
סוגיות ושיקולים
הערות הצוות המוביל
bottom of page