top of page

קבוצות עבודה

כחלק מפעילות הקהילה, יפעלו קבוצות עבודה לפיתוח והטמעת FHIR בישראל.
הטמעת FHIR נעשית באופן הדרגתי, דרך עבודה על מקרי בוחן (use cases). בתוך כך, מתבצעים אפיון ופיתוח של פרופיליFHIR  הנחוצים לטובת מימוש מקרה הבוחן, ומוקמים ממשקי FHIR  פעילים המיישמים את הסטנדרט. 
כל קבוצת העבודה תגדיר את מקרה הבוחן המיועד ואת משאבי הFHIR-  הנדרשים במסגרתו. הקבוצה תפעל ליצירת פרופילים של משאבי ה-FHIR בהתאם לצרכים העולים ממקרה הבוחן, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות בהם עבור מערכת הבריאות הישראלית למול הסטנדרט הבינלאומי.
קבוצות העבודה יכללו גורמי מקצוע קליניים ואנשי דאטה מארגוני בריאות, ספקי תיקים קליניים, תעשייה ואקדמיה, שפועלים יחד לאפיון ומימוש מקרה הבוחן.
קבוצות עבודה ראשונות החלו לפעול בימים אלה. חברי הקהילה מוזמנים לעקוב אחר פעילות קבוצות העבודה. התוצרים יפורסמו באתר הקהילה, וניתן יהיה להצטרף לדיונים פתוחים שייערכו במסגרתן. קבוצות העבודה הקיימות.
בנוסף, כל חבר קהילה מוזמן לפנות ולהקים קבוצת עבודה חדשה לקידום מקרי בוחן חדשים. צור קשר להקמת קבוצת עבודה.

A group of people sitting around a table

פרויקטי FHIR במשרד הבריאות

ארבעה אנשים יושבים מסביב לשולחן עבודה

כחלק מהטמעת סטנדרט FHIR נעשית עבודה על מקרי בוחן (use cases) במשרד הבריאות.

במסגרת הפרויקטים, מתבצעים אפיון ופיתוח של פרופילי ®FHIR הנחוצים לטובת מימוש מקרה הבוחן, ומוקמים ממשקי FHIR  פעילים המיישמים את הסטנדרט. 
 

ירושלמי 3.png

המרכז הירושלמי - FHIR למחקר

זכוכית מגדלת

מחקר דאטה מבוזר המשותף ל-3 ארגונים, בנושא הריון ולידה בסיכון. במסגרת המחקר תיערך סטנדרטיזציה של הנתונים בשלושת הארגונים ל-FHIR, ויתאפשר ייצור של רצף של מידע קליני מגוון) מעקב הריון, אבחנות, אשפוז לידה (ומובנה, על פני טווח הזמן) מתחילת ההריון ועד לאחר הלידה (ועל פני מספר ארגונים.

מפריד צהוב
כפתור הפעלת וידאו
מולקולה

תקשורת מטפל מטופל - דיווחי מטופל

מפריד צהוב
Blank 1483 x 333 (1).png

אפליקציה המאפשרת תקשורת רציפה של מטופלים במרפאת סכרת והשמנה עם צוות המרפאה בבית החולים. למטופל יתאפשר להזין דיווחים עצמיים ומידע מסנסורים, כאשר מידע זה יונגש לצוות המרפאה (רופא/אחות כתלות בסוג המידע), באמצעות דשבורדים ייעודים שיאפשרו לייצר התראות לצוות. איסוף המידע יעשה בסטנדרט FHIR, כאשר הפרויקט כולל אינטגרציה מלאה לתיק הקליני של רמב"ם.

כפתור הפעלת וידאו
IOT6.png
חיצים עגולים

תקשורת מטפל מטופל - IOT

פרויקט תשתיתי שיאפשר לפתוח את התיק הקליני לקליטה של מידע חדש מסנסורים, באופן ניטרלי מספקים שונים, ולאפשר תקשורת בין המטפל למטופל בביתו. בשלב ראשון הפרויקט יאפשר להטמיע בדיקת א.ק.ג ביתית (מוצר של חברת AliveCor). באמצעות הפרויקט התוצאות יגיעו כמשאב FHIR לאגרגטור שיוקם לקליטה של מידע מסנסורים. משם יוצג המידע למטפל כחלק מהתיק הקליני.

מפריד צהוב
כפתור הפעלת וידאו
טופס 17 3.png
טופס 17

בניית ממשק FHIR לאישור אוטומטי של טפסי התחייבות בין בית החולים לקופה המבטחת. הממשק מאפשר למטופלים שמגיעים לבית החולים להעביר את הכרטיס המגנטי שלהם ב"קיוסק", אשר באמצעותו מתבצעת שאילתא מול קופת החולים לבדוק שאכן יש התחייבויות תקפה. בזכות הממשק המטופל יכול ללכת ישר לרופא, מבלי שהוא נדרש לעמוד בתור בקבלה. הממשק מאפשר ייעול של המערכת, חסכון בכח אדם ושיפור משמעותי של חווית המטופל.

מפריד צהוב
כפתור הפעלת וידאו
work groups 151.png
ענן

דיגיטציה של מחקרים קליניים

שליפה אוטומטית ב-FHIR של מידע מה-DB של בית החולים לתיק יזם המבצע מחקר קליני בבית החולים. המידע יועבר ליונה לינק ויעבור המרה נוספת לסטנדרט המשמש להגשה ל- FDA(CDISC). במסגרת הפרויקט מתוכננת המרה של בדיקות מעבדה ותרופות באשפוז, כאשר ה-POC מתוכנן על מחקר המתרחש כעת בסורוקה.

מפריד צהוב
כפתור הפעלת וידאו
אייקון בית

אשפוזי בית

אשפוזים3.png

הקמת שירות לאשפוז בית המבוסס על העברת מידע ב-FHIR בין הקמיליון לפלטפורמה של datos. השירות כולל ביקורי בית, ניטור ביתי של מדדים, ביצוע בדיקות בבית המטופל ועוד, כאשר כלל המידע הרפואי הנאסף בבית המטופל  מתועד על גבי הפלטפורמה של datos. המידע מקמיליון אל datos יועבר בממשק FHIR, ואילו המידע שייאסף מ-datos יועבר בממשק FHIR לתשתית האינטגרציה של intersystems, ומשם יוטמע כקובץ PDF בקמיליון.

מפריד צהוב
כפתור הפעלת וידאו
ענן

מרשמים דיגיטליים

מפריד צהוב
מרשמים5 (1).png
כפתור הפעלת וידאו

ניפוק מרשם דיגיטלי בבית החולים, שייקלט ויתועד באופן מלא בתיק הרפואי של המטופל בקהילה. במסגרת הפרויקט תושג דיגיטציה של מרשם הנייר ("מרשם לבן"), באופן שיאפשר בשלב ראשון למטופלים לגשת לבית המרקחת ולרכוש את תרופות שהונפקו בבית החולים, בדומה לאופן שבו ניתן לרכוש כיום מרשם שהונפק על ידי הקופה. בשלב השני, ההטמעה המלאה בתיק הקליני תייצר רצף טיפולי מלא, תגביר את הבטיחות ואת ההיענות לטיפול תרופתי, וכן תיתן מענה לבעיות בירוקרטיות נוספות הקיימות כיום בתהליכי אישור התרופות.

bottom of page