top of page
מפה עם אייקונים של אנשים

סרטיפיקציה לניוד מידע בריאות

מפריד צהוב

מטרת תהליך הסרטיפיקציה לניוד מידע (Data Portability Certification Program) היא להניח את התשתיות הקריטיות למימוש אינטראופרביליות במערכת הבריאות הישראלית, באמצעות החלת סטנדרטים אחידים.

 

אינטראופרביליות מאפשרת לא רק לשתף מידע באופן מיטבי בין ארגוני הבריאות, המטפלים והמטופלים - אלא גם לבצע שימוש חכם במידע במגוון רחב של תרחישי שימוש, ובכך לקדם את הרצף הטיפולי, לשפר את איכות ובטיחות הטיפול, להפחית בירוקרטיה, לצמצם שחיקה ולהטמיע במהירות רבה יותר פתרונות חדשניים לטובת ציבור המטופלים.

 

תהליך הסרטיפיקציה החדש נבנה לאחר למידה מעמיקה של תהליכים דומים במדינות אחרות, ומתוך הניסיון שנצבר בשנים האחרונות בישראל בקידום סטנדרטיזציה ככלל, וסטנדרט FHIR בפרט.

Yellow separator

ISRAEL CORE

סטנדרט ®FHIR מורכב מרכיבי בסיס הנקראים "משאבים" (resources). את המשאבים ניתן לאגד יחד במתווים שונים, להגדרת תהליכים קליניים ואדמיניסטרטיביים. ניתן לערוך התאמות במשאבים הסטנדרטיים על מנת שישקפו צורך ארגוני או את צרכי מערכת הבריאות המקומית: "פרופיל" הוא משאב או אוסף משאבים שהותאמו לצורך מסוים.
בעת מימוש מקרה בוחן, נעשה שימוש במשאבים ובפרופילים המתאימים לאותו שימוש. 

פרופילים מסוימים נחשבים ל"פרופילי ליבה" – אוסף פרופילים מרכזיים שנעשה בהם שימוש תכוף ולמעשה משמשים בסיס להעברות מידע – למשל  "מטופל", "מטפל" ו"אבחנה". צוות ה- Israel Core של הקהילה פועל לייצר את פרופילי הליבה הישראליים בצורה שתהיה מוסכמת ומותאמת לצרכים המקומיים. טיוטות צוות ה-Israel Core לפרופילים הלאומיים מפורסמות לעיון הקהילה בפלטפורמת simplifier. סוגיות מרכזיות יועלו לדיון במסגרת מפגשים לחברי הקהילה, וכן במסגרת הפורום הייעודי שבאתר. חברי הקהילה מוזמנים לקחת חלק בגיבוש פרופילי הליבה, להשתתף בדיוני קבוצת העבודה הפתוחים, ולשלוח הערות לתוצרים.
 

Map with icons of people
אייקון אליפסות

מועדים חשובים

 • 28.5.24 - סמינר להעמקה בדרישות הקמת תשתית ניוד מידע: לפירוט והרשמה

 • 1.6.24 - מועד אחרון לקבלת הערות ציבור על מבחן התמיכה ויתר מסמכי תכנית הסרטיפיקציה

 • 30.6.24 - פרסום ברשומות של מבחן התמיכה

 • 15.9.24 - מועד אחרון להגשת תכניות עבודה במסגרת מבחן התמיכה

אייקון מחברת
Yellow separator

מידע ״בר ניוד״

תכנית הסרטיפיקציה מגדירה מהו "מידע בר ניוד" – מידע אותו כלל הארגונים במערכת הבריאות חייבים להיות מסוגלים לשתף בתצורה סטנדרטית ואיכותית.

 

בנוסף, התכנית מגדירה את הדרישות להקמת התשתית הטכנולוגית לניהול וניוד המידע, ואת תהליכי הבדיקה שיאפשרו לארגונים עצמם ולמשרד הבריאות לבחון כי אכן המידע שהוגדר כבר ניוד זמין ואיכותי וניתן לשיתוף בהתאם לסטנדרטים שהוגדרו.

אייקון מחברת
Yellow separator

מסמכים

תכנית הסרטיפיקציה כוללת מסמכים מקצועיים שמטרתם הבהרת דרישות התהליך, ומודל מימון התומך במימושן, המיועד לקופות החולים, בתי החולים הכלליים, הגריאטריים, הפסיכיאטריים והשיקומיים.

כלל המסמכים מתפרסמים כעת להערות ציבור:

"מבט על" -  סרטיפיקציה לניוד מידע בריאות

דאטה:

 • דרישות המידע   

 • מיפוי המידע לפרופילי FHIR  

תשתית:

 • דרישות טכנולוגיות  

 • ארכיטקטורה לדוגמא

 • ניהול הסכמות מטופלים

הליך הבדיקה:

 • תיאור כלי הבדיקה

 • פירוט בדיקות  

מודל מימון:

ניתן לשלוח הערות לכלל המסמכים המצורפים לאגף בריאות דיגיטלית:  digital-health@MOH.GOV.IL

אייקון אליפסות

מסמכים

אייקון לוח שנה
Yellow separator

דרישות מפרויקטים זוכים

 • מובילי הפרויקט יקיימו פגישות סטטוס לקראת כל אבן דרך ובהתאם לצורך עם נציגי קהילת FHIR.

 • צוות הפרויקט יפרסם בתיאום עם קהילת FHIR בפלטפורמה פתוחה ובאתר הקהילה את התוצרים הבאים –

  • תכנית עבודה ותכנית ארכיטקטורה.

  • מסמך אפיון הכולל את הנתונים הבאים -FHIR resources, terminology, vocabularies, customizations and extensions used during the course of the pilot in a structured, standardized format

  • דוח סיכום המתעד עמידה במטרות וביעדי הפרויקט, החלטות שהתקבלו במהלך העבודה, תכנון מול ביצוע, מסקנות ולקחים לשימוש בסטנדרט FHIR. הדוח יוגש בצורה מפורטת שתאפשר שימוש במידע בפרויקטים עתידיים.

  • הצגה של תוצר סופי.

 • צוות הפרויקט ייקח חלק בקהילת FHIR-IL, בדיונים רלוונטיים בקבוצות העבודה של הקהילה.

bottom of page